แจ้งการชำระเงิน

แจ้งการชำระเงินเฉพาะการโอนผ่าน “บัญชีธนาคารเท่านั้น”