นโยบายการรับประกัน/คืนสินค้า

เงื่อนไขในการคืนสินค้า
กรณีสินค้าชำรุด เสียหาย ไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ ได้รับสินค้าผิด/ไม่ครบหรือหมดอายุ

  • ทางร้านจะทำการนัดบริษัทขนส่ง เพื่อขอเข้ารับสินค้าคืนตามที่อยู่ของลูกค้า
  • หลังจากทางร้านได้รับสินค้าและทำการตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วจะรีบจัดส่งสินค้าใหม่ให้ลูกค้า/คืนเงินให้ลูกค้า